Welcome to the cyber home of
Bergdal.EU and Akka Productions
***** Bye for now. Let you know here when there's a solution *****
BAD News March 15                                   Last update 2018-03-15 16:51:36


Jag måste tyvärr meddela att jag efter 18 år med med One.com som leverantör (med olika domäner), idag blivit tvingad att ta bort alla filmer på denna site. One.com tycker "plötsligt" att trafiken på deras server varit för intensiv. Enligt statistiken har jag haft 1840 besök senaste året med i genomsnitt 5 användare per dag, max 51, 0 min. Senaste veckan 24 besök med max 6, min 1.
Jag tycker det har funkat bra under åren och är förvånad över deras beslut. Jag har som bekant även min epost kopplad till domänen, och detta kommer jag att flytta inom kort, troligtvis till Telia där jag har fiber, TV etc. Filmerna finns kvar på min dator och server, men jag måste nu leta efter en ny lösning för filmerna som dels innehåller nedladdning, men även onlinevisning. 

Jag återkommer här när jag löst problemet som One.com plötsligt bjöd på idag utan någon som helst förvarning. Skilsmässan med One är definitiv eftersom de inte presenterade någon lösning.
Beklagar utvecklingen.


I need to inform you today about the bad news. After 18 years with One.com as web hosting supplier, with different domains, I have today been forced to delete all my movies from this site. All of a sudden, One.com says the traffic on their server has been too intensive. According to statistics, my site has had 1,840 visitors during the last year, with an average of 5 per day, 51 as max and zero as min.
I think One.com has served me quite well during the years, and I'm flabbergasted about their sudden decision. As you might know, my email is linked to this domain, and I will move to a new adress within short. Most probably to telia.com as I use them for fiber, TV etc. The deleted movies are not lost as I have them on my desktop as well as my home server. But I need to find a new solution with possibility to donwload as well as online viewing.

I'll get back to you when I've resolved the problem that One.com suddenly presented today without any warning whatsoever. The divorce with One is cut in stone as they did not present any solution.
Sorry about this development.